Konzultační středisko

Důležité dokumenty a odkazy

  • Aktuální studijní plán Bakalářského studia je rozepsán v záložce Bakalářské studium, jednotlivé předměty jsou interaktivní a po kliknutí na ně se spojí s studiním informašním centrem ČZU, kde je vše o daném předmětu - garant, obsah, literatura atd....

  • Aktuální studijní plán Magisterskéhostudia je rozepsán v záložce Magisterské studium, jednotlivé předměty jsou interaktivní a po kliknutí na ně se spojí s studiním informašním centrem ČZU, kde je vše o daném předmětu - garant, obsah, literatura atd....

Akademický rok 2018/2019

Přijímání přihlášek do kurzů CŽV pro akademický rok 2018/2019 bylo bylo otevřeno od 24. listopadu:

  • na stránce https://is.czu.cz/prihlaska/

  • souběžně prosím zasílejte informaci o tom, že jste se přihlásili na příslušný meilik na Ing@trendpartner.cz nebo Bc@trendpartner.cz,  aby jsme měli průběžný přehled o stavu přihlášených - jako externí firma nemáme vstup do přihlašování České zemedělské univerzity. Děkuji. Bohumil Bareš


Veřejná správa a regionální rozvoj                  bakalářské studium

Veřejná správa a regionální rozvoj navazující   magisterské studium

Uplatnění absolventů oboru Veřejná správa a regionální rozvoj:
Studium oboru poskytuje absolventům velmi široké základy ekonomických, manažerských a společensko-vědních disciplin s důrazem na bezprostřední využití v praxi. Uplatní se v institucích místní, regionální i státní správy a mohou pracovat i v malých a středních podnicích soukromé sféry. Koncepce oboru vychází z aktuálních potřeb společnosti integrované do evropských struktur.

Podrobné informace o studiu získáte v instruktážních videích na úvodní stránce tohoto webu a dále na následujících odkazech:

Odkazy:

Informace pro studenty jednotlivých ročníků najdete zde...

 

 

V oblasti vzdělávání společnost TREND PARTNER s.r.o. provozuje a technicky zajišťuje  Konzultační středisko Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze Sezimovo Ústí – Tábor. Středisko se nachází na Vyšší odborné škole, Střední odborné škole a Centru odborné přípravy Sezimovo Ústí a probíhá zde výuka Kurzu celoživotního vzdělávání, bakalářského a magisterského studijního programu.