Magisterské studium navazující

Akademický rok 2017/2018

Přijímání přihlášek do kurzů CŽV pro akademický rok 2017/2018 bylo prodlouženo - možnost přihlásit se je na telefonu 605 449 489

  • Děkuji. Bohumil Bareš - tel. 605 449 489, bares@trendpartner.cz

Konzultační středisko PEF ČZU v Praze - Sezimovo Ústí - Tábor

  1. Pokyn děkana PEF ČZU k organizaci studia CŽV
  2. Pokyn děkana k platbám
  3. Konzultační středisko - Sezimovo Ústí - Tábor

Veřejná správa a regionální rozvoj                  bakalářské studium

Veřejná správa a regionální rozvoj navazující   magisterské studium

Uplatnění absolventů oboru Veřejná správa a regionální rozvoj:
Studium oboru poskytuje absolventům velmi široké základy ekonomických, manažerských a společensko-vědních disciplin s důrazem na bezprostřední využití v praxi. Uplatní se v institucích místní, regionální i státní správy a mohou pracovat i v malých a středních podnicích soukromé sféry. Koncepce oboru vychází z aktuálních

Informace pro studenty jednotlivých ročníků najdete zde..

Magisterské studium:

Přihlašování do Akademického roku 2017/2018 bylo zahájeno 25. listopadu 2016.Postup při přihlášení na: adrese is.czu.cz/prihlaska/


Pro Ing. Vstoupit do systému e-přihlášek jako nový uživatel – pak kliknete na logo - Provozně ekonomická fakulta dále vyberete Navazující magisterské CŽV a dále Sezimovo Ústí - I-SK Specializační kurz -I-SK-VSRRSUTN Veřejná správa a regionální rozvoj nav.- Sez. Ústí - Tábor -jiná forma a kliknete na šipku. Pak se již objeví vyplnit jméno a příjmení E-mail, pohlaví, státní příslušnost a RČ a pak zmáčknete založit e-přihlášku a pokračovat, pak Vás to povede dál - důležité je vše vyplnit. Poté se Vám ozve meilem Mgr. Lakomá ze studijního oddělení PEF ČZU, která má naše konzultační středisko na starosti a popíše další postup.

 

Informace o navazujícím magisterském studiu oboru Veřejná správa a regionální rozvoj najdete na stránkách České zemědělské univerzity, kde najdete i dokumenty ke stažení


Princip studia ve zkratce:


Studium se skládá ze 2 částí:

Studovat navazující magisterské studium může každý s titulem Bc. i z jiného oboru či školy.

1. rok - tedy 1. a 2. semestr probíhá v rámci Kurzu celoživotního vzdělávání - tedy v rámci placeného kurzu, kde za každý semestr se zaplatí 16800 Kč vždy před začátkem semestru.

Výhodou je, že jste přijímáni bez přijímacích zkoušek.

Vlastní přednášky probíhají v ZS od října do půli prosince jde o 6 přednášek - studium je o víkendech v sobotu od 9 hodin cca do 17 hodin a v neděli od 8 hodin do cca 12 hodin, odpoledne je možno konzultovat s vyučujícím. V LS od února cca do konce dubna a je 5 přednášek. Přednášky jsou v těchto obdobích koncipovány 1x za 14 dní.

Další výhodou je, že se zkoušky skládají cca měsíc po přednášce,  - nejsou nacpány do zkouškového období, ale skládáte je postupně.

Studenti, kteří složí zkoušky za 1. rok do průměru 2,00 včetně postupují do 2 části studia bez tzv. rozdílových zkoušek. Pokud mají průměr vyšší musí studenti v září před 2. rokem složit tzv. rozdílové zkoušky, které nahrazují a jsou v rozsahu přijímacích zkoušek - tedy z ekonomiky a humanitních věd. Po složení pokračují do 2. roku studia.

2. rok studia - studenti jsou přijati jako řádní studenti státní univerzity a tedy 3. a 4. semestr je zdarma. Zkoušky z 1. ročníku jsou uznány a plynule pokračujete ve studiu.

Princip studia je stejný jako v 1. ročníku. V ZS jest 5 zkoušek a v LS jsou 4 zkoušky.

Státní závěrečné zkoušky bývají koncem května. Promoce s předáváním diplomů s titulem Ing. bývá v půli června.

Po oba roky jsou přednášky a zkoušky v Táboře A. Kančeva 2506 v budově COP Sezimovo Ústí. www.copsu.cz

Opravné zkoušky mohou probíhat i v Praze na Suchdole - po dohodě s vyučujícím.

Případné dotazy - Ing. Bohumil Bareš - bares@trendpartner.cz mobil: 605 449 489

Přeji chuť do studia a klid při rozhodování.

Bohouš Bareš

Níže máte přehled zkoušek a zápočtů po jednotlivých semestrech kliknutím na předmět se propojíte na Univerzitní informační systém, kde máte informace o jednotlivých předmětech.

Důležité dokumenty: - viz http://www.pef.czu.cz/cs/?r=4057

  1. Pokyn děkana PEF ČZU k organizaci studia CŽV
  2. Pokyn děkana k platbám
  3. Konzultační středisko - Sezimovo Ústí - Tábor


1. ročník je v rámci specializačního kurzu CŽV

Veřejná správa a regionální rozvoj

Fakulta:

Provozně ekonomická fakulta

Počáteční období:

ZS

Typ studia:

Navazující magisterské CŽV

Program:

I 99 97 I-SK Specializační kurz

Obor:

I-SK-VSRRSUTN Veřejná správa a regionální rozvoj nav.- Sez. Ústí - Tábor

Forma:

jiná

Délka studia:

1 rok

https://is.czu.cz/katalog/plany.pl?fakulta=10;poc_obdobi=735;misto_vyuky=;typ_ss=;typ_studia=7;program=95;obor=458;specializace=-2;new_spec=;podprogram=;forma=4;stud_plan=1890

1. semestr ZS


Kód

Název předmětu

Ukončení

Kredity

 

Skupina předmětů povinných

EEEU4E

Evropská integrace a environmentální ekonomika - VSRRSUTN

zkouška

5

EPEB5E

Chování člověka v krizových situacích - VSRRSUTN

zkouška

5

ETES8E

Informační systémy ve státní správě a samosprávě - VSRRSUTN

zkouška

5

EREH5E

Malé a střední podnikání na venkově - VSRRSUTN

zkouška

5

EHET7E

Metody a techniky sociálního výzkumu - VSRRSUTN

zkouška

5

EXE33Z

Úvod do studia - kombinované, magisterské studium

zápočet

0

EHET6E

Veřejná správa - VSRRSUTN

zkouška

5

2. semestr  LS


Kód

Název předmětu

Ukončení

Kredity

 

Skupina předmětů povinných

EXE01Z

Diplomová práce 1

zápočet

5

ENEK9E

Mezinárodní ekonomie - VSRRSUTN

zkouška

5

EUET4E

Místní finance a hospodaření sídla - VSRRSUTN

zkouška

5

EHET8E

Politologie regionálního a venkovského rozvoje - VSRRSUTN

zkouška

5

EREH9E

Řízení lidských zdrojů v regionech - VSRRSUTN

zkouška

5

EPEB7E

Sociální komunikace a rétorika - VSSRSUTN

zkouška

5

2. ročník již řádné studium

Veřejná správa a regionální rozvoj

Fakulta:

Provozně ekonomická fakulta

Počáteční období:

ZS

Typ studia:

Magisterský navazující

Program:

N 62 02 N-HPS Hospodářská politika a správa

Obor:

N-HPS-VSRRN Veřejná správa a regionální rozvoj

https://is.czu.cz/katalog/plany.pl?fakulta=10;poc_obdobi=735;misto_vyuky=;typ_ss=;typ_studia=4;program=30;obor=27;specializace=-2;new_spec=;podprogram=;forma=1;stud_plan=1821

3. semestr LS

 

Kód

Název předmětu

Ukončení

Kredity

 

Skupina předmětů povinných

EXE02Z

Diplomová práce 2

zápočet

5

EEE55E

Ekonomika světového hospodářství - VSRRN

zkouška

5

EHE39E

Sociální a regionální rozvoj - VSRRN

zkouška

5

EJE22E

Veřejné a soukromé právo - VSRRN

zkouška

5

EREC1E

Strategické řízení - VSRRN

zkouška

5

EAE28E

Tvorba a SW zpracování projektů - VSRRN

zkouška

5

 

4. semestr ZS

 

Kód

Název předmětu

Ukončení

Kredity

 

Skupina předmětů povinných

EXE12Z

Diplomní praxe

zápočet

4

EXE03Z

Diplomová práce 3

zápočet

10

EEE53E

Hospodářská politika a integrace - VSRRN

zkouška

4

ERED5E

Projektové řízení ve veřejné správě - VSRRN

zkouška

4

EHE15E

Sociální politika - VSRRN

zkouška

4

EJE32E

Správní právo hmotné a procesní - VSRRN

zkouška

4zkouška

4

 

 

Státní závěrečná zkouška - titul Ing.