Bakalářské studium - Obor Veřejná správa a regionální rozvoj.

Akademický rok 2018/2019

Příjem přihlášek na nový Akademický rok započal 24. listopadu 2017 -  prosím zájemci se ozývejte na meil: Bc@trendpartner.cz

Pozitivní novinka pro nový akademický rok: zde klikněte pro oficiální pokyn

Na základě rozhodnutí vedení PEF ČZU v Praze byla zrušena podmínka studijního průměru. Jedinou podmínkou pro přestup na řádné studium nyní je, že studenti musí mít splněné všechny povinnosti (zkoušky, zápočty) z kurzu CŽV, resp. na základě žádosti lze povolit přesun maximálně dvou neuzavřených předmětů (zkoušek, zápočtů). V případě 3 a více neuzavřených předmětů musí posluchači opakovat semestr (a zároveň zaplatit poplatek za něj).

Nové podmínky pro přestup na řádné studium se týkají i posluchačů, kteří neuspěli u rozdílových postupových zkoušek v dřívějších letech.Veřejná správa a regionální rozvoj                  bakalářské studium

Veřejná správa a regionální rozvoj navazující   magisterské studium

Uplatnění absolventů oboru Veřejná správa a regionální rozvoj:
Studium oboru poskytuje absolventům velmi široké základy ekonomických, manažerských a společensko-vědních disciplin s důrazem na bezprostřední využití v praxi. Uplatní se v institucích místní, regionální i státní správy a mohou pracovat i v malých a středních podnicích soukromé sféry. Koncepce oboru vychází z aktuálních potřeb společnosti integrované do evropských struktur.

Postup při přihlášení na: adrese is.czu.cz/prihlaska/

Pro Bc. Vstoupit do systému e-přihlášek jako nový uživatel – pak kliknete na logo - Provozně ekonomická fakulta dále vyberete bakalářský CŽV - E-PK Přípravný kurz - E-PK-VSRRSUT Veřejnáspráva a regionální rozvoj - k.s. Sez. Ústí - Tábor - jiná forma a pak kliknete na šipku. Pak se již objeví vyplnit jméno a příjmení E-mail, pohlaví, státní příslušnost a RČ a pak zmáčknete založit e-přihlášku a pokračovat, pak Vás to povede dál - důležité je vše vyplnit. Poté se Vám ozve meilem Mgr. Lakomá ze studijního oddělení PEF ČZU, která má naše konzultační středisko na starosti a popíše další postup.

 

Informace o bakalářském studiu najdete na této stránce, kde najdete i dokumenty ke stažení

Princip studia ve zkratce:

Studium se skládá ze 2 částí:

Studovat bakalářské studium může každý s maturitním vysvědčení.

1. část studia- kurz celoživotního vzdělávání - CŽV

tedy 1., 2. a 3.  semestr probíhá v rámci Kurzu celoživotního vzdělávání - tedy v rámci placeného kurzu, kde za každý semestr se zaplatí 15800 Kč vždy před začátkem semestru.

Výhodou je, že jste přijímáni bez přijímacích zkoušek.

Vlastní přednášky probíhají v ZS od října do půli prosince jde o 5 přednášek - studium je o víkendech v sobotu od 9 hodin cca do 17 hodin a v neděli od 8 hodin do cca 12 hodin, odpoledne je možno konzultovat s vyučujícím. V LS od února cca do konce dubna a je 6 přednášek. Přednášky jsou v těchto obdobích koncipovány 1x za 14 dní.

Další výhodou je, že se zkoušky skládají cca měsíc po přednášce,  - nejsou nacpány do zkouškového období, ale skládáte je postupně.

Důležitá změna v roce 2018

Již není potřeba do druhé části studia dělat rozdílové zkoušky - postupují všici, kteří splní níže uvedené podmínky - splněné zkoušky - na průměru nezáleží - viz níže

Na základě rozhodnutí vedení PEF ČZU v Praze byla zrušena podmínka studijního průměru. Jedinou podmínkou pro přestup na řádné studium nyní je, že studenti musí mít splněné všechny povinnosti (zkoušky, zápočty) z kurzu CŽV, resp. na základě žádosti lze povolit přesun maximálně dvou neuzavřených předmětů (zkoušek, zápočtů).

V případě 3 a více neuzavřených předmětů musí posluchači opakovat semestr (a zároveň zaplatit poplatek za něj).

Nové podmínky pro přestup na řádné studium se týkají i posluchačů, kteří neuspěli u rozdílových postupových zkoušek v dřívějších letech.


2. část studia - řádné studium - zakončené bakalářskou zkouškou

Tedy 4. 5. a 6. semestr - studenti jsou přijati jako řádní studenti státní univerzity a tedy tyto semestry jsou zdarma. Zkoušky z 1. části studia jsou uznány a plynule pokračujete ve studiu.

Princip studia je stejný jako v 1. části studia. Ve 4 semestru - LS jest 6 přednášek. V 5 semestru - ZS jest 5 přednášek a v 6. semestru - LS jsou 3 přednášky.

Státní závěrečné zkoušky bývají v květnu. Promoce s předáváním diplomů s titulem Bc. bývá v půli června.

Všechny 3 roky jsou přednášky a zkoušky v Sezimově Ústí Budějovická 421 v budově COP Sezimovo Ústí. www.copsu.cz

Opravné zkoušky mohou probíhat i v Praze na Suchdole - po dohodě s vyučujícím.

Případné dotazy - Ing. Bohumil Bareš - bares@trendpartner.cz mobil: 605 449 489

Přeji chuť do studia a klid při rozhodování.

Bohouš Bareš

Níže máte přehled zkoušek a zápočtů po jednotlivých semestrech kliknutím na předmět se propojíte na Univerzitní informační systém, kde máte informace o jednotlivých předmětech.

Důležité dokumenty: - viz http://www.pef.czu.cz/cs/?r=4057

 1. Pokyn děkana PEF ČZU k organizaci studia CŽV
 2. Pokyn děkana k platbám
 3. Konzultační středisko - Sezimovo Ústí - Tábor


Konzultační středisko - Sezimovo Ústí - Tábor

obor Veřejná správa a regionální rozvoj Bc. – Kurzy CŽV

1. ročník kombinovaného studia, zimní semestr


Přehled předmětů:

Úvod do studia - kombinované, bakalářské studium zápočet

 1. Matematické metody v ekonomii a managementu KSI     zkouška

 2. Informační a komunikační technologie KIT    zkouška

 3. Úvod do regionalistiky KHV   zkouška

 4. Základy právních nauk KPr    zkouška

 5. Politologie KHV zkouška

 6. Cizí jazyk odborný I.   KJ  zápočet

Německý jazyk A1

Anglický jazyk A1obor Veřejná správa a regionální rozvoj Bc. – Kurzy CŽV

1. ročník kombinovaného studia, letní semestr


Přehled předmětů:

 1. Psychologie osobnosti a sociální psychologie KPs     zkouška

 2. Rozhodovací modely pro veřejnou KSI     zkouška

 3. Základy veřejné správy KHV   zkouška

 4. Základy účetnictví KOF   zkouška

 5. Základy řízení KŘ      zkouška

 6. Cizí jazyk odborný I.   KJ  zkouška

Německý jazyk A1

Anglický jazyk A1

 


obor Veřejná správa a regionální rozvoj Bc. – Kurzy CŽV

2. ročník kombinovaného studia, zimní semestr


Přehled předmětů:

 1. Základy statistiky KS      zkouška

 2. Obecná ekonomie I. KET   zkouška

 3. Dovednosti v řízení KŘ      zkouška

 4. Psychologie a etika v podnikání KPs     zkouška

 5. Základy regionálního rozvoje KHV zkouška

 6. Cizí jazyk odborný II.   KJ  zápočet

Německý jazyk A2

Anglický jazyk A2

 


obor Veřejná správa a regionální rozvoj Bc. - řádné studium

2. ročník kombinovaného studia, letní semestr


Přehled předmětů:

 1. Sociologie ve veřejné správě KHV   zkouška

 2. Hospodářská a sociální statistika KS      zkouška

 3. Obecná ekonomie II. KET   zkouška

 4. Antropologie kultury, společnosti a osobnosti KPs     zkouška

 5. Základy účetnictví KOF zkouška

 6. Cizí jazyk odborný II  KJ  Zkouška

Německý jazyk A2

Anglický jazyk A2

Bakalářská práce 1  zápočet

 


obor Veřejná správa a regionální rozvoj Bc. - řádné studium

3. ročník kombinovaného studia, zimní semestr


Přehled předmětů:

 1. Občanské právo KPr    zkouška

 2. Účetnictví nevýdělečných organizací KOF   zkouška

 3. Ekonomika veřejného sektoru KE      zkouška

 4. Řízení administrativních a správních procesůzkouška

 5. Investice a dlouhodobé financování KE      zkouška

Bakalářská práce 2   zápočet


obor Veřejná správa a regionální rozvoj Bc. - řádné studium

3. ročník kombinovaného studia, letní semestr


Přehled předmětů:

 1. Informační systémy KIT    zkouška

 2. Marketing KŘ      zkouška

 3. Podniková ekonomika KE      zkouška

Bakalářská práce 3    zápočet

Bakalářská praxe       zápočet


Státní závěrečná zkouška      zkouška - titul Bc.